Satış Sözleşmesi

İş bu sözleşme, ünvanı ve adresleri belirtilen EĞİTİMONDA EĞİTİM BASIM YAYIN DANIŞMANLIK TİC. Ltd. Şti. ile ALICI arasında, SATICI’ya ait internet sitelerinden elektronik ortamda satın aldığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Sözleşme tamamen tarafların kendi istekleri ve serbest iradeleri ile hazırlanmıştır.
Taraflardan EĞİTİMONDA EĞİTİM BASIM YAYIN DANIŞMANLIK TİC. Ltd. Şti. bundan sonra “SATICI”; ………..ise “ALICI” olarak anılacaktır.

MADDE 1 –TARAFLAR
1.1. SATICI
ÜNVANI : EĞİTİMONDA EĞİTİM BASIM YAYIN DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.


ADRESİ : TÜRBE MAH. YALÇIN ÇİÇEK SOK. NO:3/4 EREĞLİ KONYA


TELEFON : 0506 0 92 93 94

E-POSTA ADRESİ : egitimonda@gmail.com1.2. ALICI
ADI SOYADI :

İKAMETGAH ADRESİ 
E- POSTA ADRESİ :
TELEFON :

MADDE 2- AÇIKLAMALAR
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, sözleşme ile talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
Sözleşme ALICI’nın mesafeli satış sözleşmesini okuyup onayladığı an itibariyle kurulmuş sayılır. İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu ürünü satın aldığını, ürünün bedelini ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER
ALICI’nın satın almış olduğu işbu ürün online bir eğitimdir. Eğitimin içeriği genel itibariyle;
– Eğitime ilişkin video kaydı,
– Eğitime ilişkin indirilebilir pdf dokümanlar,
– Eğitmenin katılımıyla gerçekleşecek canlı yayınlar,
– Eğitim sonunda gerçekleşecek online sınavlar olarak belirlenmiştir.
– SATICI, kendisine ait web sitesinde her bir eğitimin içeriğine ayrıntısıyla yayınlamaktadır. İşbu sözleşme konusu eğitimin içeriği hakkında SATICI’ya ait web sitesinde bulunan bilgilerin dikkate alınacağı hususunda ALICI açık bir şekilde bilgilendirilmiştir.

MADDE 4- ÖDEME VE ÖDEME ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
4.1. Sözleşme konusu eğitim/hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir. Ürün bir kampanya kapsamında ise söz konusu kampanya şartları ve tarihleri ürüne ilişkin bilgiler arasında paylaşılacaktır. ALICI’nın kampanyadan yararlanmasında, işbu mesafeli satış sözleşmesinin akdedildiği tarih, saat ve ödemenin belirlenen zamanda yapılıp yapılmadığı dikkate alınır.
4.2. Taraflar arasında ödeme zamanı ve şekli belirlenmiş olup tarafların açık iradeleri doğrultusunda ödeme planı oluşturulmuştur.
4.3. Ödemenin kredi kartı ile yapılması halinde;
Ödemelerim sayfasında hizmet bedelinin kaç taksitle ödeneceği bilgisi ve taksitlendirme yapılması halinde bankalarca uygulanacak komisyon bedeli bulunmaktadır (kredi kartı ile tek seferde yapılacak ödemelerde komisyon bedeli bulunmamaktadır). Ödemenin kredi kartı ile taksitlendirilmesi halinde alınacak komisyon, ALICI’nın sunmuş olduğu hizmet bedeline dahil değildir. Ücrete yansıyacak bu bedel ALICI ile bankası arasında olduğundan SATICI’nın bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.4. Ödemenin havale ile yapılması halinde;
ALICI havale ile ödemede bulunmak isterse, hizmet bedelini SATICI’nın sözleşme sonunda ayrıntıları paylaşılmış olan hesabına havale yapacaktır.

MADDE 5- ALICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. ALICI’nın SATICI tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır.
5.2. ALICI, eğitim dâhilinde kendisinden sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul eder.
5.3. ALICI, SATICI’nın yazılı onayı olmadan, Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.4. İşbu sözleşme ile ALICI, sözleşme konusu ürünü sitede incelediğini ve belirtilen özellikleri ile kabul ettiğini, ürünün ödemesini şartlara uygun bir şekilde yapmayı, SATICI’nın adres bilgilerini edindiğini, kendisi tarafından verilen bilgilerin doğru olduğunu aksi halde yaşanacak sıkıntılarda kendisinin sorumlu olacağını, taraflarca belirlenen ödeme gününde ücretinin ödeneceğini, kendisine verilen şifre ile siteye giriş yaptıktan sonra hizmet almaktan vazgeçmesi halinde ücret iadesi talep etmeyeceğini ALICI kabul ve taahhüt eder.
5.5. ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak SATICI tarafından açıklanan beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş sayılır.

MADDE 6- SATICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. SATICI, kendisine işbu sözleşme ile yüklenen edimleri,6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, yerine getireceğini taahhüt eder.
6.2. SATICI, kendisine ait Site’de ALICI’nın kredi kartı bilgilerini şifrelenmiş şekilde, ALICI’nın kendi cihazına kaydetmesine olanak verir. ALICI’ya ait cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.3. İşbu sözleşme konusu hizmet, SATICI tarafından ALICI’ya, internet üzerinden iletilecektir. Bu doğrultuda internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak hizmetin ifa türü anında ifadır. ALICI adına tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile site üzerinden giriş yaparak ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda ifa SATICI tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır. SATICI bu durumda bahse konu eğitimleri ALICI’nın kullanımına tahsis edilmiş panele yüklemekle yükümlüdür. Bu doğrultuda gerçekleşen ifa neticesinde ALICI’nın cayma hakkı işbu sözleşmenin içinde ele alınmış olup ALICI işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder. Kabul ve beyandan sonra iade talep edemez.
6.4. ALICI, SATICI ile paylaşmış olduğu telefon ve mail adreslerine kampanya bilgisi ve reklam gönderilmesini kabul eder. Bu bilgilerin kendisi ile paylaşılmasından vazgeçilmesini istenmesi halinde SATICI ile irtibat kurarak bilgi paylaşımının durdurulmasını isteyebilir. SATICI bu durumda bilgi paylaşımına son vermekle yükümlüdür. Mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasının ardından SATICI tarafından, aradaki ticari ilişki doğrultusunda, ödeme günü ve bakiye bilgisinin paylaşılması amacıyla ALICI ile kurulan irtibat bu hükmün dışındadır.
6.5. SATICI sözleşme konusu hizmeti sunarken iyi niyet ve dürüstlük vasıflarına uyacağını; ürünün açıklanan detaylara uygun olacağını taahhüt eder.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER
7.1. ALICI, işbu Sözleşme’de yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu hizmetin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler, elektronik iletişim koşulları dâhil bu Sözleşme’de yazılı bütün hususlar konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek hizmeti satın almak ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
7.2. SATICI’ya ait web sitesinde yer alan ön bilgilendirme, web sitesi üyelik sözleşmesi ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sözleşmeye onay verildiği anda ALICI bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Eğitimin cinsi ve türü, miktarı, SATICI’ya ait web sitesindeki eğitimin tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.
7.3. Mesafeli Satış Sözleşmesinin ihtivası nedeniyle SATICI; ALICI’nın sözleşme kurma ehliyetinin olup olmadığını yalnızca site üzerinden paylaştığı bilgiler ve yaptığı onaylamalar ile anlayabilecektir. Bu sebeple ALICI’nın sözleşme kurma ehliyetine sahip olmaması nedeniyle oluşabilecek zararlardan satıcı sorumlu değildir. SATICI’ya bu sebeplerle herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve ödemenin yapılamayacağına ilişkin kusurlara katlanması kendisinden beklenemez. Bu durumlarda alıcı ve yasal temsilcisi sorumludur.

MADDE 8- GİZLİLİK POLİTİKASI
8.1. SATICI, kedisine ait web sitesi üzerinden ALICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. SATICI aynı zamanda; ALICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
8.2. ALICI tarafından SATICI web sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır.

MADDE 9- KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI
9.2. SATICI, mesafeli satış sözleşmesi dolayısıyla ALICI’nın ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi ALICI’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘KİŞİSEL VERİ’ olarak anılacaktır.
9.2. ALICI, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, SATICI’nın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler SATICI bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
9.3. KİŞİSEL VERİLER, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara iletilir.

9.4 Eğitim alan öğrencilerin sınavları kazanması durumda başarı listesi yayınlanırken sıralaması, puanı ve ad soyadı reklamlarda kullanılabilecektir.

MADDE 10- DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, telefon görüşmelerine ilişkin ses kayıtları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 11- TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, SATICI’nın bilinen e-posta adresi ve ALICI’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. ALICI, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

MADDE 12- CAYMA HAKKI (İPTAL ve İADE)
12.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’una bağlı kalınarak ve 27/11/2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 2. Maddesinde dijital içerik; ‘’ Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri.’’ Şeklinde, kalıcı veri saklayıcısı; ‘’ Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı.’’ Şeklinde tanımlanmıştır. İşbu sözleşme konusu ürün yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmettir.
12.2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ”ğ” bendi ” Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.” uyarınca işbu satım sözleşmesinden OFFLİNE ( CEVRİMDIŞI) EĞİTİMLER İÇİN CAYMA HAKKI MEVCUT OLMAYIP, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve İADESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. ALICI, bu hususta işbu sözleşmenin onaylanmasından önce açıkça SATICI tarafından bilgilendirilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

12.3. İş bu satım sözleşmesinden ONLİNE ( CEVRİMİÇİ) EĞİTİMLER İÇİN CAYMA HAKKI MEVCUTTUR, ve İADESİ MÜMKÜNDÜR. Cayma halinde almış olduğu eğitim saati 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) ile çarpılıp arta kalan para iki hafta içinde iadesi gerçekleşecektir. Bu hususta işbu sözleşmenin onaylanmasından önce açıkça SATICI tarafından bilgilendirilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder. KİTAPLAR İÇİN CAYMA HAKKI MEVCUT OLMAYIP, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve İADESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Online eğitimden caydığı gün sitedeki kitap satış bedeline göre fiyat hesaplanır ve hesaplanan kitap ücreti düşüldükten sonra iade gerçekleşir.

12.4. Ders akışını bozan, öğretmenlere karşı saygısız tutum sergileyen ve eğitim alan öğrencilerin huzurunu bozan öğrencilerin kayıtları kapatılacak ve kurs iadesi yapılmayacaktır.

13- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
13.1. SATICI’ya ait sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi SATICI’ya ait olup, ulusal ve uluslararası mevzuat gereği koruma altındadır. ALICI tarafından sitenin ziyaret edilmesi veya sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda ALICI’ya hiçbir hak vermez.
13.2. SATICI’ya ait sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Kullanıcı adını ve şifresini başkasıyla paylaşamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

MADDE 14- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
14.1. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için işleminin yapıldığı veya ALICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise KONYA Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.
14.2. ALICI’nın da tacir olduğu veya tacir sayıldığı durumlarda veya alıcının vermiş olduğu siparişten ticari amaçla satıcı ile ilişki kurduğu anlaşılıyor ise sözleşme çerçevesinde doğacak uyuşmazlıklarda KONYA Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 15- EĞİTİM ÜCRETİ VE ÖDEME PLANI

Eğitim Ücreti
İndirim Tutarı


AÇIKLAMA: Almış olduğunuz ₺ olarak ücretlendirilmiştir.

MADDE 16- YÜRÜRLÜK
SATICI site üzerinde, ALICI tarafından işbu sözleşmenin okunduğunu ve kabul edildiğini beyan edeceği bir yazılım oluşturmayı üstlenir. ALICI’nın sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde ALICI hizmete ilişkin ücreti ödeme yükümlülüğü altına girer.
16 maddeden oluşan işbu hizmete ilişkin mesafeli satış sözleşmesi 06/02/2024 tarihinde, tanzim edilmiş, ALICI tarafından bilinçli bir tüketici yaklaşımıyla, mesafeli iletişim araçlarına uygun bir şekilde kabul edilmiş, imza altına alınmıştır.